13.8.2023 Poimintoja kesäkokouksesta


Pitkälahden Erämiehet ry:n kesäkokous 2023 pidettiin 13.8.2023.

Kokoukseen osallistui yhteensä 27 henkilöä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Kurvinen ja sihteerinä Joel Patrikka.

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jari Lampinen ja Manu Liimatta.


Riistakiintiöt ja rauhoitukset

Yksi metso, koppelo rauhoitetaan, teeri, pyy, fasaani ja jänis sekä rusakko vapaa.

Metsäkauriin metsästys sallittua poislukien Pyrhölän maat. Kaurismetsästys sallittu ainoastaan seuran omille jäsenille, eli kauriin metsästykseen vieraat eivät voi osallistua. Kaadosta tulee tehdä ilmoitus riistakeskukselle sekä myös seuran hallitukselle. Suosituksena kaataa nuoria pukkeja ja vasoja, kantaa seurataan metsästyskauden aikana.

"Hannonpellolle" on perustettu riistapelto, siellä sorkkaeläinten kyttäysjahti on kielletty.

Muut metsästysrajoitukset selviävät PLEM-aluekartasta.


Vierasmaksut ja säännöt

Lintujahti Anttolan RHY:n jäseniltä 5 €/päivä ja ulkopuolisilta 10 €/päivä.

Pienpeto-, jänis- ja rusakkojahdit ovat vapaat maksusta.

Vieraiden isäntä ilmoittaa vieraiden alueella olosta Kari Kurviselle.


Muut asiat

Karhunmetsästyksessä olemme mukana Etelä-Savon / Mikkelin yhteislupa-alueessa. Seura osallistuu myös villisikajahteihin, jos alueella sikoja liikkuu.

PLEM - Kuosmala ammuntakilpailut pidetään keskiviikkona 30.8.2023 klo 17:00 Anttolan ampumaradalla.

Hirvi- ja peurakokous su 10.9.2023 klo 18.00 erämajalla.

'Oma riista' sovellusta suositellaan otettavaksi käyttöön. 

Seuran jäsenet antavat luvan julkaista kuviaan ja nimiään, jos osallistuvat seuran järjestämiin tapahtumiin.