Hirviseura

Hirvi- ja peurajahti syksyllä 2022

Vuoden 2022 hirvikokous pidettiin 4.9.2022.

Hirvenmetsästys

 • Metsästyksenjohtajiksi valittiin Kari Kurvinen, Janne Piekäinen, Jorma Vesalainen, Tero Mulli ja Sara Piekäinen.
 • Hirvenmetsästys aloitetaan lauantaina 8.10.2022.
 • Kokoontuminen erämajalla aamulla kello 8.00.
 • Hirvilupia 7.
 • Valkohäntäpeuran voi kaataa tilanteen niin salliessa (lupia 4).
 • Villisian saa myös ampua hirvijahdin yhteydessä.
 • Jahtimaksu 70€.
 • Sakkomaksu 20€/vrk.
 • Uusille jäsenille kotamaksu 110€.
 • Maksut oltava suoritettuna ennen metsästyksen aloittamista.
 • Passimiehillä oltava voimassaoleva ampumakoe suoritettuna ja riistanhoitomaksu maksettuna.
 • Kaikkien metsästykseen osallistuvien, myös muiden kuin passimiesten, on käytettävä uuden lain mukaista oranssinpunaista tai oranssia päähinettä ja ylävartalon vaatetta.
 • VHF-puhelimet pitää olla kaikilla itse jahtiin osallistuvilla.
 • Varusteet ja luvat tarkistetaan aloitusaamuna ja alkometrin näytettävä nollaa jokaisena jahtiaamuna.
 • Jos ampuu erilaista eläintä kuin metsästyksenjohtajat ovat ilmoittaneet sallituiksi eläimiksi, seuraamus on ampujalle kahden päivän aseeton palvelus.
 • Passipaikkatalkoot sunnuntaina 2.10.2022 kello 09:00, kokoontuminen erämajalla.

Valkohäntäpeuran metsästys

 • Metsästyksenjohtajina toimii Kari Kurvinen, Janne Piekäinen, Jorma Vesalainen, Tero Mulli ja Sara Piekäinen.
 • Jahtimaksu uusilta jäseniltä 10€.
 • Lihanjako pelkässä peurajahdissa jahtipäivään osallistuneiden kesken.
 • Peuranmetsästys aloitetaan hirviporukalla 8.10.2022 ja jatketaan peuraporukalla hirvijahdin päättymisen jälkeen lupien puitteissa.
 • Peuralupia 4.
 • Yksi lupa varattu jousella tapahtuvaan kyttäysjahtiin.
 • Vaatetus, metsästysvälineet ja luvat oltava lainmukaisia ja maksut maksettu.
 • Jahtiin osallistuminen edellyttää nollan puhaltamista alkometriin jahtiaamuna.
 • Peuraporukkaan ilmoittautunut sitoutuu osallistumaan jahteihin, poissaolo sallittu vain pätevällä syyllä.

Kota

Hirviporukka rakensi kevään ja kesän 2009 aikana kokoontumispaikakseen kodan ja siihen kuuluvan ulkorakennuksen Hiivahattuun Könssinsuon laitaan. Kota tehtiin Mikko Ikosen maalle ja hän lahjoitti haapapuut, joista hirret ja laudat sahattiin Leppäsen Pekan sahalla. Työt tehtiin porukalla ja avajaisia vietettiin 29.8.2009.

Kesällä 2010 majan katto päällystettiin kattohuovalla. Samalla kota maalattiin. Myöhemmin tehtiin vielä "terassi" kodan etupuolelle.