Pitkälahden Erämiehet ry

Tervetuloa Pitkälahden Erämiesten kotisivuille!


Pitkälahden Erämiehet ry on perustettu v. 1966. Seura on jäsenenä Suomen metsästäjäliitossa ja Suur-Savon kennelpiirissä. 

Seuran toiminta-alue on noin 4000 hehtaaria vuokrattuja metsästysalueita entisen Anttolan kunnan, nykyisen Mikkelin kaupungin alueella: Kääriälä-Kokkosenlahdentie-Hiivahattu-Hiehojärvi-Pitkälahti ja Anttolan taajaman                                                  pohjoispuoli.

Alueella on monipuolinen riistakanta, jota ylläpidetään erilaisilla hoitotoimenpiteillä. Pienpetokanta pyritään pitämään kurissa tehokkaalla pyynnillä. Suurpedoista havaintoja on ilveksistä, karhuista ja susista. 

Metsästysalueen maasto on hyvin vaihteleva: suuria mäkiä, vesistöjä, taimikkoja, hakkuuaukeita, metsäautoteitä, korpimaisemaa, kallioita, peltoja, niittyjä jne.